Tahir Ün
KAVRAMLAR VE İMGELER
WEB EKRAN KORUYUCU PROJESİ

Amaç giderek daha fazla imge çöplüğüne dönüşen dünyada, internet üzerinde kavramlara karşılık gelen imgeleri sorgulayarak gözün deneyimini sınayıp artırmaktır.

Buradan yola çıkarak, “İZM” ile biten kavramlar internet veritabanında anahtar kelime olarak tanımlanarak sorgulanmakta, her dakikada o kavrama karşılık gelen 10-15 görsel rastlantısal olarak seçilmektedir. Her kavram için yaklaşık 90 dakikalık tarama yapılmaktadır. Eş zamanlı olarak bu görseller bir yazılım aracılığıyla  bilgisayar ortamında şeffaf olarak kolajlanmakta ve kullanıcının bilgisayarına bir ekran koruyucu imgesi olarak dönüşümlü ve kararsız olarak aktarılmaktadır.

CONCEPTS & IMAGES
WEB SCREENSAVER PROJECT
by Tahir Ün

The purpose is to examine and improve eye experience by questioning images that match the concepts on the internet, in a world transforming more and more into images rubbish.

Arousing from this point of view; the concepts ending with “ISM” are defined as a key word and questioned on the internet database and on every minute, 10 – 15 visuals matching that particular concept are chosen randomly. A scan of approximately 90 minutes is made for each concept. These visuals are transparently collaged at the same instant, using software inside a computer and are transformed inflexibly and hesitantly to the user’s computer as a screen saver simulacrum.

please download virusfree screensaver program   (570 KB)
lütfen ekran koruyucu programı indirin  
(570 KB)

install and run for 32bit Microsoft Windows systems
32bit Microsoft Windows işletim sisteminizde kurulumu yaparak çalıştırın

“Kavramlar ve İmgeler” bir ekran koruyucu projesidir. Web tabanlı olduğu için internet bağlantısı gereklidir.
More info / Daha fazla bilgi için: tahirun@tahirun.net

ableism • abolitionism • absenteeism • absolutism • abstract expressionism • absurdism • accidentalism • acosmism • activism • adoptionism • adultism • aestheticism • Afrocentrism • ageism • agnosticism • agorism • agrarianism • alarmism • Albigensianism • albinism • alcoholism • alter-globalizationism • Althusserianism • altruism • Americanism • American exceptionalism • anachronism • anarchism • anarcho-capitalism • anarcho-communism • anarcho-syndicalism • Anglicanism • Anglicism • aniconism • animalism • animism • anthropocentrism • anthropomorphism • anti-Americanism • anti-abolitionism • anticlericalism • antidisestablishmentarianism • anti-imperialism • anti-intellectualism • antinomianism • anti-Polonism • anti-Semitism • anti-Turkism • anti-Zionism • Apollinarism • archaism • Arianism • Aristotelianism • atavism • atheism • Atlanticism • atomism • Atticism • Audism • Augustinism • Australianism • authoritarianism • autism • Averroism • Ba'athism • baalism • Babaism • Bábism • Bagism • Bahá'ísm • bagism • baptism • barbarism • beardism • behaviourism • Belgicism • Benthamism • bicameralism • bilateralism • bilingualism • bimetallism • bjjism • bipedalism • Blairism • bogyism • bohemianism • Bolshevism • Bonapartism • bonism • boosterism • bossism • botulism • breatharianism • brianism • bromism • brutalism • brutism • bruxism • Buchmanism • Buddhism • Bukharinism • Bullism • Bushism • Buzaism • Caesaropapism • Calvinism • cambism • cannibalism • Caodaism • capitalism • careerism • Carlism • Cartesian dualism • Cartesianism • Castroism • Catharism • Catholicism • centralism • centrism • charlatanism • Chartism • Chassidism • chauvinism • checkbook journalism • chemism • classicism • classism • clintonism • clericalism • Clitorism • clonism • cognitivism • coherentism • collectivism • collectivist-anarchism • colloquialism • colonialism • commercialism • communalism • communism • compassionate conservatism • Comtism • conformism • conformitarianism • Confucianism • consequentialism • conservatism • Conservative Judaism • contextualism • contrarianism • constructivism • consubstantiationism • consumerism • corealism • corporatism • cosmism • cosmopolitanism • cosmotheism • creationism • criticism • cronyism • cubism • cultism • cultural relativism • cynicism • czarism • Dadaism • Daoism • Darwinism • deconstructivism • decontextualism • defeatism • deism • deontologism • decentralism • despotism • determinism • deviatonism • disablism • Discordianism • disestablishmentarianism • Docetism • dodoism • dogmatism • Dominionism • Donatism • do-goodism • do-nothingism • druidism • dualism • dvanteism • dwarfism • dynamism • echoism • Edwardianism • effeminism • egalitarianism • egocentrism • egoism • electromagnetism • eliminativism • elitism • embolism • empiricism • environmental racism • environmentalism • erotism • escapism • essentialism • etatism • eternalism • ethicism • ethnic nationalism • ethnocentrism • Eudemonism • Eurocentrism • Eurocommunism • evolutionism • existentialism • exotism • expansionism • expressionism • externalism • externism • extremism • extrinsicism • extropism • fabianism • faddism • Falangism • fanaticism • fascism • fatalism • Fauvism • fecundism • federalism • Feeneyism • feminism • Fenianism • fetishism • feudalism • fideism • finitism • fogeyism • Food faddism • foot-fetishism • Fordism • formalism • foundationalism • Francoism • freeganism • functionalism • fundamentalism • futurism • Gallicism • Gaullism • gay liberationism • geocentrism • Geoism • Georgianism • Georgism • Germanism • gigantism • globalism • Gnosticism • Goreism • Godism • gradualism • Grundyism • Hacktivism • Haruhiism • Hassidism • healthism • hedonism • Hegelianism • heightism • Hellenism • heliocentrism • Hellenism • henotheism • heroism • heterosexism • heterosexualism • Hinduism • hirsutism • historicism • Hitlerism • Hobbesianism • hoboism • homoousianism • Horthyism • hucksterism • humanism • Hussitism • hypnotism • idealism • idolism • imagism • immanentism • imperialism • impressionism • individualism • independentism • ineffablilism • institutionalism • instructivism • intellectualism • internationalism (linguistics) • internationalism (politics) • interventionism • intrinsicism • irenicism • irredentism • Islamism • isolationism • Jacobinism • Jacobitism • Jainism • Jansenism • Japonism • jingoism • journalism • Judaism • jujuism • juridical positivism • Kantianism • kathenotheism • Keynesianism • Kemalism • Kimilsungism • laborism • laicism • lamaism • Lamarckism • Lancastrianism • leftism • left-liberalism • legalism • legal positivism • left-anarchism • Leninism • lesbianism • liberalism • libertarianism • Linuxism • localism • locoism • logical positivism • Lollardism • luminism • Lutheranism • Luxemburgism • lycanthropism • mpism • magnetism • malapropism • Manichaeanism • Manualism • Maoism • Marxism • Marxism-Leninism • masculism • Masochism • materialism • maximalism • McCarthyism • mechanism • Medism • melanism • Menshevism • Mercantilism • mesmerism • metabolism • Methodism • militarism • millennialism • minarchism • minimalism • Mithraism • modalism • Modernism • Mohammedanism • Mohism • Monarchianism • monarchism • monetarism • Mongolism • monism • monolatrism • Monophysitism • monotheism • monotropism • moral absolutism • moral naturalism • moralism • moral positivism • moral relativism • Mormonism • multiculturalism • multilateralism • musicism • mysticism • narcissism • nationalism • National Socialism • nativism • naturalism • naturism • Nazism • negativism • neo-classicism • neoconservatism • neo-Darwinism • neoism • neolibertarianism • neopaganism • neoplatonism • neoclassicism • neoclassicism (music) • neo-romanticism • neoromanticism (music) • nepotism • Nestorianism • nihilism • nomianism • non-consequentialism • non-interventionism • nonsituationism • nudism • obelism • objectivism • occultism • ogreism • oligarchism • olympism • onanism • ontologism • optimism • oralism • Orangism • orientalism • Pabloism • pacifism • paganism • paleoconservatism • paleolibertarianism • pan-Africanism • pan-Arabism • pandeism • panentheism • pantheism • pan-Germanism • pan-Slavism • pantheism • pan-Turkism • papism • parliamentism • parliamentarism • patriotism • Patripassianism • Pelagianism • Pentecostalism • peonism • perennialism • Peronism • Persianism • personalism • pessimism • phallocentrism • pharaonism • phenomenalism • philhellenism • philistinism • panism • pietism • Pilgerism • plagiarism • playganism • platonism • plenism • pointillism • politicalism • political absolutism • political partyism • polycentrism • polydeism • polymorphism • polytheism • populism • positivism • postcolonialism • post-Freudianism • postimpressionism • post-Keynesianism • postmodernism • poststructuralism • post-Zionism • pragmatism • Presbyterianism • presenteeism • presentism • priapism • primitivism • progressivism • protectionism • Protestantism • proto-capitalism • Psilanthropism • Puseyism • racism • radicalism • Raelism • raptivism • rationalism • reactionarism • Reaganism • realism • recidivism • redneckism • reductionism • regionalism • relativism • reliabilism • republicanism • Republicanism • revanchism • revisionism • rheumatism • rightism • Roman Catholicism • romanticism • Rosicrucianism • Rousseauism • rugged individualism • Sabbatarianism • Sabellianism • sadism • sado-masochism • Saint-simonism • Salvationism • Sandinism • sanism • Sapphism • Satanism • Scandinavism • scepticism • Schmederalism • scholasticism • Scientism • Scotticism • sectarianism • sectionalism • secularism • sensualism • separatism • sesquipedalianism • sexism • Shachtmanism • shamanism • Shiism • Shintoism • Sikhism • Situationism • sizism • skepticism • slumism • social Darwinism • social realism • socialism • socialist realism • Socianism • solecism • solipsism • sophism • sovereigntism • Sparticism • speciesism • Spenglerism • spiritism • spiritualism • Spoonerism • Stalinism • standpatism • stasism • statism • stoicism • structuralism • Stuckism • Sufism • surrealism • syllogism • symbolism • syndicalism • syncretism • tachism • Tanzerizm • Taoism • Tarantism • Taylorism • terrorism • Thatcherism • theism • Thomism • Titoism • Toryism • tourism • totalitarianism • transcendentalism • transgenderism • transhumanism • transsexualism • transsubstantiationism • transvestism • tribalism • tricameralism • Trinitarianism • tropism • Trotskyism • tsarism • Turanism • Ultraintuitionism • Ultraleftism • Ultramontanism • Unificationism • unicameralism • Uniformitarianism • unilateralism • Unionism • Unitarianism • unitarism • Universalism • uranism • utilitarianism • utopianism • vampirism • vandalism • veganism • vegetarianism • Victorianism • Vorticism • voyeurism • vulgarism • Wahhabism • Whiggism • Whitlamism • witticism • xenocentrism • yellow journalism • Yezidism • Zapatism • Zionism • Zoroastrianism • Zwingliism